Thursday, January 20, 2011

خمینی حیوانی درنده که از نو باید شناخت


فتوای شرعی خمینی : کشیدن خون محکومان به اعدام 
دستور فرمائید بطور محرمانه افرادیکه محکوم به اعدام شده و اجرای حکم درباره آنان بلادرنگ باید اجرا گردد ،  قبل از اجرای حکم صادره توسط مامورین پزشکی که مورد اعتماد باشند ، خون محکومین با سرنگ به ظروف مخصوص منتقل و به نزدیکترین بهداری و یا بانک خون محل تحویل .... فرصت ضروری مورد استفاده برادران پاسدار که زخمی می شوند قرار گیرد .
یاد آوری میشود از جهت اینکه نسبت به این اقدام اشکال شرعی بر آن تصور نگردد ، چگونگی از محضر مبارک ولایت فقیه امام خمینی رهبر و بنیانگزار جمهوری اسلامی مدظل العالی استفتاء گردید و اعلام فرمودند اشکال شرعی ندارد .

No comments:

Post a Comment