Saturday, January 01, 2011

فتنه گران !؟ در بولیوی پیروز شدند

 مردم بولیوی در یک حرکت اعتراضی اوومورالس را به عقب نشینی در تعرض به معیشت شان مجبور کردند . اوومورالس اعلام کرد که فریاد مردم بولیوی را شنیده است و مانند ولایت فقیه در ایران کور و کر و لال نیست . او گفت : «  نفت در بولیوی سرمایه ملی و متعلق به مردم است ، به در خواست مردم بعد از اعتراضات بناچار احترام میگذارد و قیمتها به حالت سابق باز میگردند . » .
تصویر فوق نشان میدهد که مردم با بستن گاوها در خیابان  راه بندان ایجاد کرده اند . این تظاهرات در پی لغو یارانه سوخت و افزایش قیمت بنزین و گازوئیل شروع شد و با موفقیت به پایان رسید .

در ایران اما با بستن گاوها در خیابانها و ایجاد راه بندان کار به پیش نمی رود . گرگ های هار ولایت ، همانطور که جهان را به تعجب وا داشت در سال گذشته با خود روها از روی مردم وحشیانه رد میشدند و آنها را له و لورده میکردند چه رسد به حیوانات زبان بسته .
جمهوری اسلامی بویی از رافت نبرده است . نه تنها پول نفت را به سفره نمی آورند بلکه تتمه باقی مانده در جیب مردم گرسنه را میدزدند و بعد از دستگیری شکنجه و تجاوزشان هم میکنند .   همان داستانی که بطور واقعی در حمله اعراب در ایران رخ داد و اشغالگران صدراسلام به 300 هزار ایرانی اسیر دسته دسته تجاوز کردند و در بازارها به عنوان برده آنها را فروختند . 
مردم یکبار حرف خمینی را که میگفت ، نفت و گاز و برق  را مجانی میکنیم . خانه میدهیم ، را باور کردند و بعد از انقلاب با افسوس بخود گفتند : 
ما انقلاب کردیم یا انقلاب مارا
در ایران باید سر افعی را به سنگ کوبید . گرگهای ولایت اهلی بشو نیستند . سبزها راهی بجز سرخ شدن ندارند .

No comments:

Post a Comment