Tuesday, December 16, 2014

ویدیوها و تصاوير استقبال دانشجويان دانشگاه تهران از حسين شريعتمداري داعشیشعار دانشجویان عليه  شريعتمداري در دانشگاه تهران در روز دوشنبه ٢۴ آذر ماه، 
یا حسین میرحسین ، دروغگو حیاکن، دانشگاه رو رها کن
«تیشه تویی، تبر تویی، خائن فتنه‌گر تویی»، «شریعت‌ نداری، تو وجدان نداری؟»، «کیهان، اسرائیل پیوندتان 
به گزارش خبرنگار انصاف نیوز  این مراسم دانشجویان معترض به حضور شریعتمداری، شعارهایی سر می دادند از جمله «دروغ گو برو بیرون»، «ما اهل کوفه نیستیم حسین تنها بماند»، «یا حسین میرحسین»، «اصلاحات زنده باد خاتمی پاینده پاینده بود»، «شریعتمداری وجدان نداری»، «تیشه تویی، تبر تویی، خائن فتنه گر تویی»، «موسوی نخست وزیر امام».

همچنین تعدادی از دانشجویان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: «دانشگاه جای دروغ گو نیست»، «والله که شهر بی تو مرا حبس می شود»، «ایستاده ام بر آرمان سبزم»، « دلواپس کسی هستیم که خط قرمزش رای مردم بود».

شریعتمداری که از شعارهای دانشجویان بسیار عصبانی شده و تیک عصبی پیدا کرده بود، اتهامات تکراری خود درباره ی اصلاح طلبان را که سالها در کیهان نوشته است، شفاهی به زبان آورد.

وی که سالها پیش گفته بود «فتنه مرد»، حالا با دانشجویان غیرهمسویی مواجه بود که پس از سالها شخم زدن دانشگاه ها توسط مدیران همسو با این روزنامه در مقابلش شعار می دادند؛ شعاردهندگانی که بر خلاف سالهای پیش، شعارهای خود را بدون پوشاندن صورت سر دادند.

این ویدئو با اینکه دستکاری شده هست و بطوری تدوین شده که صدای اعتراض دانشجویان را مخدوش کرده اند و حضور بسیجیها در جلوی سالن برای کمرنگ جلوه دادن اعتراض دانشجویان ترتیب داده شده اما صحبتهای شریعتمداری بخوبی نشان از گستردگی شعارها و اعتراض دانشجویان به حضور او و امثال او را دارد. دانشگاه محلی ست که سران حکومت اسلامی بخاطر اعتراض دانشجویان، یا پنهانی و یا با تمهیدات مختلف برای حضور و سخنرانی پا در آن میگذارند.
حضور حسین شریعتمداری بعدازظهر روز دوشنبه در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برای سخنرانی همایش "۱۸۱۱ روز مطالبه، یادمان خروش انقلابی علیه فتنه‌گران» با حاشیه‌هایی همراه بود.