Monday, December 22, 2014

گرگ های گرسنه در خوابگاه دانشگاه خمین
خوشبختانه همانطور که در خبرها شنیدند هجوم گرگهای گرسنه در خوابگاه دانشگاه  آزاد خمین  تهدیدی جدی برای دانشجویان نداشته است . خطر بزرگ برای دانشگاه همان حضور حیوان دو پایی به نام « آخوند » میباشد که اگر پایش در هر کجای جهان حتی بهشت خداوندی هم که باشد جز لاشه ای از آن برای مرده خواری  بر جای نمی گذارد .


ایرانا : رییس خدمات ایمنی و آتش نشانی خمین گفت: با بارش برف و برودت هوا سه گرگ گرسنه برای دستیابی به منابع غذا به محوطه خوابگاه دانشجویان دانشگاه آزاد خمین وارد شدند که وحشت دانشجویان را برانگیخت.

«مهدی کمانی افزود: نیروهای آتش نشانی در یک عملیات امدادی به همراه دو نفر از محیط بانان حفاظت محیط زیست شهرستان این گرگها را با مهارت از محوطه خوابگاه دانشجویان دور کرده و به محیط زیست برگرداندند.

وی اظهار کرد: تیم عملیاتی اعزامی به این ماموریت با ایجاد حفره ای در دیوار جنب دانشگاه و هدایت گرگها به این حفره همچنین محیط بانان با تیراندای هوایی باعث گریختن گرگها از محوطه دانشگاه و برگشتن آنها به محیط زیست شدند.

رییس خدمات ایمنی و آتش نشانی خمین ادامه داد: با بررسی انجام شده وحوش با بارش برف و کمبود غذا از لوله های مسیل های آب وارد محوطه شده بودند .