Thursday, December 04, 2014

دیدگاه آیت الله خمینی و خامنه ای و دیگر مراجع ریز و درشت در باره بهائیت


امام جمعه رفسنجان که بهایی ها را نجس خواند و خواست که شهر را ترک کنند این سخنان را از خودش در نیاورده است  . او به پیروی از دیگر مراجع تقلید این سخنان را ایراد کرده است . این مراجع همه بهایی ها را نجس و دشمن دین میدانند  .


بهائیان نجس و دشمن دین و ایمان هستند

دیدگاه آیت الله خامنه ای درباره بهائیت
آیت الله خامنه­ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در رابطه با کفر بهائیت و نیز نجس بودن آنها و همچنین در جواز یا عدم جواز معاشرت و داد و ستد با بهائی­ها و نیز حاضر شدن بر سر سفره آنها و خوردن غذای آنها می فرمایند: جمیع افراد فرقه ضاله بهائی محکوم به کفر و نجاست هستند و از غذا و سایر چیزهایی که با رطوبت مسری در تماس با آنها بوده است باید اجتناب کرد و در صورت تماس آنها با چیزى، مراعات مسائل طهارت در رابطه با آنها، نسبت به امورى که مشروط به طهارت است، واجب است؛ ولى رفتار مدیران و معلمان و مربیان با دانش‏ آموزان بهائى باید بر اساس مقررات قانونى و اخلاق اسلامى باشد و همه مؤمنین باید با حیله ‏ها و مفاسد فرقه گمراه بهائیت مقابله نموده و از انحراف و پیوستن دیگران به آن جلوگیرى کنند. آنها نجس و دشمن دین و ایمانِ شما هستند، پس فرزندان عزیزم جداً از آنها بپرهیزید
.


بهاییت از دیدگاه خمینی

،"فرقه انحرافی بهائیت" است . این فرقه انحرافی که با شعارها و ظاهر دینی سعی کرده خود را به جامعه ایرانی قالب کند به مدد روشنگری و راهنمائی های فقهای بزرگوار شیعه نتوانسته به موفقیت برسد و به عنوان «فرقه ضاله» ، ننگ انحراف بر پیشانی آن خورده شده است.

دیدگاه امام خمینی (ره) درباره بهائیت
حضرت امام خمینی"ره" در پاسخ به سؤالی در رابطه با جواز یا عدم جواز مطالعه کتب بهائیت فرموده اند: اگر خوف انحراف در بین باشد باید ترك كنند.همچنین ایشان ازدواج با فرقه ضاله بهائیت را باطل اعلام کرده­اند

 استفتائات آیت الله خمینیدیدگاه آیت الله  فاضل لنکرانی(ره) درباره بهاییت
آیت الله فاضل لنکرانی در پاسخ به سؤالاتی درباره مسلمان یا کافر بودن بهائی­ها، سلام کردن و دست دادن به آنها، خرید و فروش با آنها و نیز سرسفره بهائیها حاضر شدن و از غذای آنها خوردن چنین فرموده­اند:
۱ ـ بهائی ها مسلمان نمی باشند بلکه کافر و نجسند .
۲ ـ سلام ابتدایی به آنها جایز نیست و در دست دادن با آنها باید مراقب احکام نجس و پاکی باشید.
۳ ـ فی حد نفسه با آنها معامله کردن مانعی ندارد مگر اینکه باعث ترویج مذهب باطل آنها یا تضعیف مسلمانان باشد.
۴ ـ غذای آنها نجس است و خوردن آن حرام است

دفتر حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه، بخش استفتائات، ۷ / ۳ / ۸۶بهاییت و استفتاء حضرت آیت الله نوری همدانی
 
آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید شیعه نیز حکم پیروان فرقه ضاله بهائیت از نظر طهارت و نجاست را نجس  و ازدواج با افراد این فرقه منحرف را جایز نمی­دانند.

سوالها:

۱- پیروان فرقه ضاله بهائیت از نظر طهارت و نجاست چگونه اند و آیا اجتناب از تماس با آنان لازم است ؟

جواب : نجس هسنتد .

۲- معامله با آنان در صورتی که ضرورتی هم برای ما ندارد و می توانیم با مسلمانان معامله کنیم چگونه است ؟

جواب : براساس مقررات حکومت اسلامی عمل شود .

۳- آیا ازدواج با افراد این فرقه منحرف جایز است ؟

جواب : خیر جایز نیست .

۴- اگر فرد جاهلی با یکی از اعضای این کیش باطل ازدواج کرده ، اکنون حکم آن ازدواج و ادامه زندگی مشترکش چیست ؟

جواب : در فرض سوال عقد باطل است و باید ازاو جدا شود .

۵- آیا اگر ازدواج آنان علاوه بر شرع مقدس اسلام ، طبق آئین فرقه ضاله هم جاری شده باشد تفاوتی در مسئله ایجاد می نماید ؟

جواب : خیر تفاوتی ندارد و از دواج باطل است .

۶- آیا اگر فرد منحرف توبه نموده و واقعاً ازاین فرقه ضاله خارج شده و مسلمان گردد ، می تواند زندگی مشترک با همسرش را ادامه دهد ؟

جواب : در فرض سوال اگر مسلمان شده باید دوباره عقد ازدواج خوانده شود .

۷- اگر فرد منحرف مدعی ندامت و عدول از فرقه ضاله باشد اما حاضر به ابطال تسجیل و شماره مخصوصش نباشد ، آیا می توان صرف این ادعارا پذیرفت و به ادامه این زندگی مشترک حکم نمود ؟

جواب : اگر معلوم شود که واقعا مسلمان شده اشکال نداره .

۸- حکم اولاد که احیاناً در چنین ازدواجی متولد شده اند چیست؟

جواب : اگر حکم شرعی را نمی دانسته فرزندان حلال زاده می باشند .بسمه تعالی
اعضای فرقه ضاله از زمره مسلمین خارجند و هر گونه رابطه ای با آنها حرام است مگر در مواردی که امید ارشاد و هدایت آنها باشد

 به نقل از دفتر حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی، بخش استفتائات


دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی درباره بهائیت
 

آیت الله مکارم شیرازی اعضای فرقه ضاله بهائیت را از زمره مسلمین خارج دانسته و هرگونه رابطه­ای با آنها را حرام اعلام کرده­اند و ارتباط با آنها را مقید به مواردی دانسته­اند که امید ارشاد و هدایت آنها باشد

 به نقل از دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی، بخش استفتائاتدیدگاه آیت الله صافی گلپایگانی درباره بهائیت

آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ به سؤالات زیز چنین فرموده­اند:
1- پیروان فرقه ضاله بهائیت از نظر طهارت و نجاست چگونه اند و آیا اجتناب از تماس با آنان لازم است ؟
جواب:نجس هستند و اجتناب از آنها واجب است. والله العالم
۲- معامله با آنان در صورتی که ضرورتی هم برای ما ندارد و می­توانیم با مسلمانان معامله کنیم چگونه است ؟
جواب : جایز نیست .والله العالم
۳- آیا ازدواج با افراد این فرقه منحرف جایز است ؟
جواب : حرام و باطل است .والله العالم
۴- اگر فرد جاهلی با یکی از اعضای این کیش باطل ازدواج کرده ، اکنون حکم آن ازدواج و ادامه زندگی مشترکش چیست ؟
جواب : ازدواج صحیح نبوده و به محض آگاهی از مساله باید بدون طلاق از او جدا شود و چون جاهل بوده، آمیزش او حکم وطی به شبهه را دارد و اگر بعد از آگاهی به حکم شرع زندگی را ادامه دهد ، علاوه بر اینکه حرام است ، آمیزش او حکم زنا را دارد .والله العالم
۵- آیا اگر ازدواج آنان علاوه بر شرع مقدس اسلام ، طبق آئین فرقه ضاله هم جاری شده باشد تفاوتی در مسئله ایجاد می نماید ؟
جواب : اثر ندارد ، ازدواج باطل است . والله العالم
۶- آیا اگر فرد منحرف توبه نموده و واقعاً ازاین فرقه ضاله خارج شده و مسلمان گردد، می­تواند زندگی مشترک با همسرش را ادامه دهد ؟
جواب : اگر واقعاً توبه کند می­تواند با عقد جدید او را به ازدواج خود در آورد. والله العالم
۷- اگر فرد منحرف مدّعی ندامت و عدول از فرقه ضاله باشد اما حاضر به ابطال تسجیل و شماره مخصوصش نباشد، آیا می توان صرف این ادعارا پذیرفت و به ادامه این زندگی مشترک حکم نمود ؟
جواب : اگر تسجیل و شماره مخصوص را به طور آشکار و رسمی ابطال نکند و برائت خود را رسماً و با اسم از این فرقه و علی محمد باب و حسینعلی بهاء و عباس افندی و شوقی اعلام نکند، کافی نیست.والله العالم
۸- حکم اولاد که احیاناً در چنین ازدواجی متولد شده­اند چیست ؟
جواب : اگر مسلمان نمی­دانسته و با جهل به حکم ازدواج کرده فرزند نسبت به او محکوم به حلال زاده بوده است و نسبت به طرف بهائی ملحق نیست .والله العالم
همچنین ایشان فرموده­اند: فرقه بهائیت دینی ندارند و ضال و مضل هستند و کافر می­باشند و نجس هستند و ازدواج با آنها حرام است و همچنین تبلیغ و ترویج آنها حرام و جائز نیست . مومنین باید باشناخت کامل از عقائد حقه شیعه اثناعشری دفاع نموده و خودشان را از شر مکائد شیطانی و دشمنان محافظت نماید و مانع فعالیت و ترویج آنان شوند . والله العالم
ایشان در مورد جهاد با این فرقه انحرافی و نیز استفاده از جنگ نرم در مقابله با آنها هم  می­فرمایند: بر هر مومن متمکنی دفاع از امور اعتقادی از قبیل توحید و نبوت و امامت واجب است نهایت احکام جهادی که در فقه مطرح است متعلق به جهاد معهود است. هر گونه مقابله اعتقادی ولو با اینترنت و یا ماهواره و دیگر ابزار مرسوم فعلی جنگ نرم است و بر هر مومن متمکنی (علما) مقابله با آنها و دفع شبهات آنها واجب است و در بیان احکام این گونه جنگها موارد و مصادیق مختلف است . والله العالم 

      به نقل از دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، بخش استفتائات

دیدگاه آیت الله سبحانی درباره بهائیت:
آیت الله سبحانی در باره فرقه بهائیت و نیز تبلیغ و شبهه افکنی آنها فرموده­اند:
" در حال حاضر بهائیت و شیطان پرستی برای مبارزه با اسلام و دینداری جوانان تبلیغ می کنند تا جوانان را از راه به در کنند و در نتیجه آن مرتکب جرم شوند که تحقیق و مطالعه در این زمینه ها خوب است.
همچنین ایشان در مورد این فرقه انحرافی می فرمایند: "فرقه بهائيت امروز با طرح مسائل كلامي براي متزلزل كردن عقايد جوانان تلاش مي­كنند. ....قبل از انقلاب اسلامي خطر بهائيت كمتر احساس مي­شد ولي اين مساله در شرايط فعلي بسيار جدي مي­باشد. .........اساتيد حوزه هاي علميه كساني كه با طلاب غير ايراني سر و كار دارند بايد به هوش باشند كه اين فرقه بر عقايد جوانان لطمه وارد نسازند.
 ایشان در دیدار ابوبکار مایگاثانی، از رهبران دینی و مشاور رئیس جمهور کشور بورکینافاس نیز فرموده­اند: چون بهائیت نه تنها به عنوان فرقه دینی به شمار نمی‌روند، بلکه یک مسلک سیاسی هستند که از اسلام خارجند.

                       
 دوازدهمين اجلاس اساتيد مركز جهاني علوم اسلامي استان قم؛دیدگاه آیت الله بهجت درباره بهائیت
مرحوم آیت الله بهجت در مورد طهارت و یا نجاست پیروان فرقه ضاله بهائیت و نیز معاشرت و تماس با آنها، حکم به نجاست آنها کرده­اند و فرموده­اند که از معاشرت و تماس با آنها باید پرهیز و اجتناب کرد. همچنین در مورد معامله با بهائی­ها فرموده­اند: معامله با بهائی مطلقا جایز نیست و تقویت آنها حرام است.
ایشان ازدواج با افراد این فرقه را جایز ندانسته و در رابطه با حکم ازدواج و ادامه زندگی مشترک کسی که با یکی از اعضای این کیش باطل ازدواج کند هر چند فرد جاهلی بوده باشد فرموده­اند: عقد باطل است و باید جدا شوند و در صورت جهل باید عده وطی به شبهه نگه دارد.

                                                 به نقل از دفتر حضرت آیت الله العظمی بهجت، بخش استفتائات


عباس رمضانی پور امام جمعه رفسنجان گفته که ساکنان بهائی این شهر که آنها را 'نجس' خوانده باید این شهر را ترک کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس او روز سه شنبه گفت:‌ ".... تعدادی از یهودیان نیز در بازار شهر کسب و کار می کنند، اما حکم آنها با فرقه ضاله بهائیت فرق دارد، بهائیت بر طبق فتوای مراجع نجس هستند."

او گفت که " دوازدهمين اجلاس اساتيد مركز جهاني علوم اسلامي استان قم؛ " و خواستار خروج آنها از این شهر شد: "این فرقه کارها و برنامه های زیادی در شهرمان به وجود آوردند و خواسته به حق مردم که نباید در این شهر باشند، باید تحقق یابد."

گزارش ها حاکیست که بهائیان رفسنجان اخیرا مغازه هایشان را به مناسبت میلاد دو نفر از رهبران خود تعطیل کرده بودند که باعث تجمع اعتراضی علیه آنها شد .