Thursday, December 18, 2014

جشن و شادی در شب یلدا ممنوع شد رژیم ضد شادی و آزادی جمهوری اسلامی بخوبی میداند که ایرانی ها روزهای عزاداری بار و بندیل سفر را می بندند و با پشت کردن به مراسم مذهبی به مسافرت میروند و شروع به رقص و آواز میکنند .  به همین جهت بخصوص به آژانس های توریستی که ظرفیت های آنها به علت ازدحام مردم تکمیل شده است هشدار داده اند که هر نوع تور شب یلدا ممنوع میباشد و  به جای رقص و شادی به مساجد بروند و به روضه های آخوندهای شپشو و شیاد گوش دهند و بر سر و سینه بزنند .