Monday, December 29, 2014

آیت الله خامنه ای : فروغ فرخزاد با مرگش عاقبت به خیر شد


خامنه ای : فروغ فرخزاد شانس آورد عاقبت به خیر شد وگرنه اگر زنده بود مانند برادرش دستور میدادیم سلاخی اش کنند .

*****

نکته آخر هم این که آن جایی که به مسائل دل و عواطف و اینها می‌پردازید، حد نگه دارید، یعنی آن حالت عفاف و حجاب را حفظ کنید. این را بدانید شعری که آن وقت فروغ فرخزاد می‌گفت، در دنیای روشنفکری آن زمان هم کسی قبول نداشت. خب، ما با اینها مواجه بودیم، روبرو بودیم، همین‌هایی که شب توی قهوه‌خانه‌ها و کافه‌های تهران می نشستند و عرق‌خوری می‌کردند و آنها را از مستی روی دوش می‌کشیدند و می‌بردندشان خانه، چون نمی‌توانستند، بروند همان‌ها هم معتقد نبودند که شعر باز و عریان - مثل بعضی از شعرهای فروغ فرخزاد - باید گفته شود. این در حالی بود که آن زمان فرهنگ فرهنگی مستهجنی بود که حالا گوشه‌ای از آن هم در شعر بعضی از شعرای آن روز خودش را نشان داده بود. من اسمی از بعضی شعرای زن دیگر نمی‌آورم؛ چون فروغ فرخزاد اولا مرد، ثانیا به اعتقاد من عاقبت به خیر هم شد. بعضی‌های دیگر نه، عاقبت به خیر نشدند و نخواهند شد؛ لذا به آنها اشاره‌ای نمی‌کنم و از آنها اسم نمی‌آورم .
منبع خبرگزاری فارس 1389
جسد سلاخی شده فریدون فرخزاد 


 در ۱۶ مرداد ۱۳۷۱  (۶ اوت سال ۱۹۹۲) فریدون فرخزاد را در محل سکونتش در شهر بن بر اثر ضربات متعدد چاقو داعشی های جمهوری اسلامی به قتل رساندند . قاتلان «شکمش را دریدند و زبان و گوش و دماغش را بریدند» .