Wednesday, May 13, 2015

کشف 2000 کیلو گوشت خر و سگ در شرکت سوسیس وکالباس سازی در مشهد.بنظر میرسد که این روزها ایران آخوندزده بیش از هر زمان دیگری در این چند دهه در سقوط فرهنگی و اخلاقی قرار گرفته است .
هنوز خبری را که گاردین در باره مشهد و رواج بی حدو حصر سکس  و هجوم شیعیان عراقی برای صیغه کردن دختران ایرانی در این شهر مقدس منتشر کرده بود را تمام نکرده بودم که چشمم خورد به این خبر :

کشف 2000 کیلو گوشت خر و سگ در شرکت سوسیس وکالباس سازی در مشهد.
پس از انقلاب فرهنگى جمهورى اسلامى
کشف ۲۰۰۰ کیلو گوشت خر و سگ در شرکت سوسیس وکالباس سازی توس مشهد
ﺗﻮﺿﯿﻊ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﻗﺼﺎﺑﯽ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ
ﺗﻮﺳﻂ ﺍﯾﺴﺖ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﺷﻬﺮﮎ ﺻﻨﻌﺘﯽ شیراز بهمراه کله هاى الاغ ها بدام افتادند
توضیع گوشت خر توسط یک قصاب در بازار قدیم دزفول
چه کسى پاسخگو است؟