Wednesday, May 06, 2015

آیت الله خامنه ای آمریکا غلط میکندآقای خامنه ای اینهمه ملت ملت نگویید ملت ایران این مردم در زیر خط فقر و  99 درصدی ها هستند که کارد به استخوانشان رسیده است و میخواهند سر به تن جمهوری اسلامی نباشد .

 آیت الله خامنه ای در دیدار با معلمان در صبح امروز باز هم سخنان کژدار و مریز و دو پهلو زد و بلوف های همیشگی اش را تکرار . رهبر جمهوری اسلامی اشاره ای جدی به وضعیت معیشتی و مسکن و امنیت شغلی و دیگر معضلات مبرم معلمان نکرد و تنها پند و نصحیت صدمن یک غاز در گوششان خواند و گفت اگر در مورد وضعیت اقتصادی معلمان توجه نشود دشمن سوءاستفاده خواهد کرد و همچنین فتنه گران داخلی تا دوباره به خیابانها بریزند و کار نظام را یکسره .

در مورد مذاکرات هسته ای هم همان شعر و شعارهای توخالی  آیت الله خمینی را که مردم ایران را به روز سیاه نشاند از نو بازگویی کرد . آقای خامنه ای بصورت مضحکی اظهار داشت  :
 آمریکا اگر نیازش به مذاکره بیشتر از ایران نباشد، کمتر نیست .

او مانند همیشه برای آمریکا خط و نشان کشید و با سخنانی تند و پرخاشگرانه گفت :
همین چند روز گذشته دو مسئول رسمی آمریکا تهدید کردند که حمله‌ی نظامی می‌کنیم؛ اولاً که غلط می‌کنید . ثانیاً من در زمان رئیس جمهور قبلی آمریکا که تهدید می‌کرد هم گفتم که دوران بزن و دررو تمام شده است .
او تصریح کرد :
 با مذاکراتی که زیر شبح تهدید باشد موافق نیستم. مذاکره‌ کنندگان بروند با رعایت خطوط قرمز مذاکره کنند، لکن تحمیل و تحقیر و تهدید را قبول نکنند .

آیت‌الله خامنه‌ای بر خلاف عادت همیشگی ، این بار بجای امت اسلام کلمه ملت ایران را بکار برد  و تاکید کرد : ملت ایران !؟ کسی را که تعرضی بکند رها نمی‌کند .
او همچنین از دخالت در امور داخلی کشور یمن دفاع کرد و آن را کمک های بشردوستانه خواند !؟ و آل سعود را جنایتکارو تصریح کرد که امریکا هیچ آبرویی در میان ملت های منطقه ندارد .