Sunday, May 24, 2015

عراقچی: بازرسی مديريت‌شده از مراکز نظامی پذيرفته شده است


جمهوری اسلامی با همه هارت و پورت ها و شاخ و شانه کشیدنها باز هم سرش به سنگ خورد و در برابر خواست های استکبار جهانی بقول خودش سر خم کرد .
بیش از سه دهه نظام ولایت فقیه شعار مرگ بر آمریکا را میداد و با این حربه مخالفان خود را به شدیدترین شکلی سرکوب میکرد ، اما اکنون به چنان بن بست مرگباری افتاده است که حتی خطوط قرمز خود را به آسانی میشکند و برای حفظ نظام به هر سازشی تن در میدهد . آقای خامنه ای با آنکه تمام سرنخ ها در دستش میباشد وتعیین کننده خطوط اصلی مذاکرات است در این مورد دوپهلو صحبت میکند و از مسئولیت اصلی که بر شانه اش قرار دارد شانه خالی .
بهر حال بقول آیت الله خمینی حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است ، برای همین در جنگ هشت ساله جام زهر را نوشید و اکنون برای بقای نظام ولایت فقیه جام زهر هسته ای را روی لب گذاشته است . عضو کميسيون سياست خارجی مجلس گفت: معاون وزير امور خارجه در جلسه غيرعلنی مجلس گفت: بازرسی‌ها از مراکز نظامی به صورت مديريت‌شده پذيرفته شده اما درخصوص دسترسی به دانشمندان هسته‌ای هنوز پاسخی به طرف مقابل داده نشده است.
جواد کريمی قدوسی نماينده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به جلسه غيرعلنی مجلس گفت:‌ در اين جلسه سيدعباس عراقچی معاون وزير امور خارجه در گزارش خود عنوان کرد: بازرسی از مراکز نظامی در پروتکل الحاقی پذيرفته شده، اما اين بازرسی مديريت شده است و مديريت آن با جدیّت انجام می‌شود.
وی افزود: معاون وزير خارجه ادامه داد که در يکی از جلسات ليست تعدادی از دانشمندان هسته‌ای کشورمان از طرف مقابل به ما داده شده و از ما خواسته‌اند تا با اين دانشمندان مذاکره و مصاحبه داشته باشند.

عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس اظهار داشت: بازرسی از مراکز نظامی و دسترسی به دانشمندان هسته‌ای در چارچوب (PMD) است و اين همان برنامه نظامی ادعای طرف غربی است که ادعا دارد ايران اين برنامه نظامی را داشته و معتقدند که برای راستی‌آزمايی از سوی ايران به مراکز و دانشمندان دسترسی پيدا کنند.

کريمی قدوسی خاطرنشان کرد: عراقچی افزود بازرسی از مراکز نظامی از سوی ما پذيرفته شده، اما درخصوص دسترسی به دانشمندان هسته‌ای اگرچه ليست اسامی دانشمندان از سوی طرف مقابل به ما داده شده، اما ما نپذيرفته‌ايم که آنها بتوانند به دانشمندان ما دسترسی داشته باشند.

عضو کميسيون امينت ملی و سياست خارجی مجلس اظهار داشت: همچنين در اين جلسه علی‌اصغر زارعی نماينده مردم تهران با اشاره به بازرسی‌های فراپروتکلی گفت‌ که در مذاکرات لوزان تيم مذاکره‌کننده کشورمان بازرسی‌های فراپروتکلی را پذيرفته است و آمريکايی‌ها نيز هم به همين موضوع انگشت گذاشته و آن را تکرار می‌کنند.

وی افزود: درمورد لغو تحريم‌ها نيز عراقچی اظهار داشت که لغو تحريم‌ها در بخش اقتصادی درحال بحث است تا طرف مقابل با زيرساخت تحريم‌ها را با صدور يک سند بردارد و اعلام کند که اگر ايران به تعهدات خود عمل کند ما تحريم‌ها را برمی‌داريم و بعد از آنکه ما به تعهدات خود عمل کرديم، آنها تحريم‌ها را تعليق می‌کنند.