Monday, May 11, 2015

عکس استقبال از مجید توکلی پس از آزادی از زندان


 استقبال از مجيد توکلي بعد از آزادی از زندان

مجید توکلی  دانشجوی رشته مهندسی کشتی سازی وعضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر  بعد از یک هزار و ۹۸۰ روز حبس و پایان دوره محکومیت روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت از زندان رجایی شهر آزاد  شد .
این فعال دانشجویی در 16 آذر 88 پس از سخنرانی د دانشگاه در هنگام خروج از دانشگاه به علت تبلیغ علیه نظام !مقدس اسلامی ، توهین به رهبری و ریاست جمهوری و همچنین  اجتماع و تبانی علیه جمهوری اسلامی ، همراه با ضرب و شتم توسط ماموران امنیتی برای سومین بار باز داشت شده بود .