Thursday, June 18, 2015

چرا مراجع تقلید و ائمه جماعات از امت حزب الله حمایت می کنندبراستی ، چرا مراجع خیلی خیلی محترم و ائمه جماعات در پشت این اوباش ایستاده اند و از حرکات آنها در سرکوب  و ممانعت از ورود زنان به ورزشگاهها حمایت میکنند . براستی اگر پشتیبانی آنها از این امت حزب الله نباشد امکان دارد که اینگونه بدون مجوز در خیابانها به عربده کشی بپردازند  . همان مراجع  بزرگوار و ائمه جماعات که برای حفظ بیضه اسلام ، حتی دیدن مسابقات والیبال و کشتی از طریق تلویزیون را هم برای بانوان ممنوع کردند و آن را حرام دانسته اند
آنها چه منافعی از حمایت از این قمه کشان دارند ؟
دستهای پنهان دولتی که بلحاظ مالی به آنها مدد میرسانند چه کسانی هستنند ؟
چرا آنها مافوق قانون میباشند و در این سه دهه در هر حرکتی علیه آزادیخواهی و برابری طلبی مردم ایران فعالانه حضور داشته اند . آیا بیت رهبری در پشت این قضایا قرار ندارد .
داعش در پشت مرزهای ایران نیست ، بلکه در همین ایران در پشت در ورزشگاهها و بیت های مراجع تقلید قرار دارد .


تجمع مخالفان حضور زنان و دختران در مقابل وزارت ورزش ایران
تعداد تجمع کنندگان را خبرگزاری ها کمتر از 100 نفر گزارش کرده اند .
آنها پرچم هایی شبیه به پرچم حزب الله لبنان در دست داشتند و شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه میدادند 
فرمانده پلیس ایران هم در حمایت از تندروها گفته بود که جلوگیری از ورود زنان به استادیوم از "وظایف ذاتی" این نیرو است.