Wednesday, June 24, 2015

این چه ماه مبارکی استفرهنگ عشق و شادی ایرانی در تقابل با فرهنگ اسلامی فاشیست های حاکم بر ایران

روزی که گذشت هیچ از او یاد مکن
فردا که نیامدست فریاد مکن
بر نامد ه و گذشته بنیاد مکن
حالی خوش باش و عمر برباد مکنشلاق زدن بیرحمانه 200 نفر تنها در قزوین در آغاز ماه مبارک !؟؟ رمضان
فرهنگ عشق و شادی ایرانی هیچ شباهتی با فرهنگ اسلام ندارد .


رویگردانی جوانان از اسلام و فرهنگ پوسیده آخوندها در ایران هر روز بیشتر می شود و حاکمان مرتجع و عوامل سرکوبگرش هیچ راهی جز شلاق و شکنجه و زندان در برابر خود می بینند . 
حجاب اجباریست ، روزه اجباریست ، نماز اجباریست ، خدا اجباریست ،دین اجباریست . در مذهب آخوندهای مفتخوار انسان مساوی با حیوان است که باید با زور او را وادار به قبول دین و آداب و رسومی که بقول صادق هدایت که اگر پایین تنه را از آن بر داریم این ساختمان پوشالی از پایه درهم خواهد پاشید .
باید این ملت را به قهقهرا بر گرداند وگرنه بیداری و آگاهی آنها خطرناک است و عمود خیمه نظام را که پایه اش در جهل و خرافات بر پا شده است در هم خواهد شکست .

تقاطع: دادستان قزوین از اجرای حکم شلاق ۲۰۰ نفر در این شهر به دلیل “روزه‌خواری” در “ملاءعام” خبر داد و گفت به پرونده‌ی این افراد، “ظرف ۲۴ ساعت” رسیدگی و «حکم شلاق آن‌ها نیز اجرا شد».

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان قزوین، “حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی” برخورد این دادگستری با “موارد روزه‌خواری علنی” در ماه رمضان امسال را «اقدام بی‌نظیری» خواند که با «استقبال مومنان» همراه شد .

*****
در تبریز
 نیروی انتظامی تبریز روز سه‌شنبه دوم تیر، ۴۱ دختر و ۵۱ پسر را در کافی شاپ هتل شهریار تبریز در حین غذا خوردن و به اتهام روزه خواری بازداشت کرد.
تهران
دستگیری 77 نفر به جرم روزه خواری در تهران
فومن
232 مورد تذکر لسانی و بازداشت 22 گردشگر در فومن به دلیل روزه خواری

این دستگیریها در شهرهای دیگر هم ادامه داشته است و گزمه های حکومتی به دستگیری های گسترده دست زده اند و در ملاءعام آنها را برای حفظ بیضه اسلام شلاق زده اند .

با شمایم با شما ای شیخکان نابکار
روزه خوارم روزه خوارم روزه خوارم روزه خوار
من مسلمان نیستم ای قاتلان ایرانیم
بند بندم بگسلیدم میگسارم میگسار
با تجاوز دینتان در میهنم آغاز شد
ننگتان ای آیت الله های پشمالوی هار
کوچه کوچه روز و شب سنتورها را بشکنید
ای جنایتکارهای وحشی و عمامه دار
میدهید هر سو کران و بیکران فتوای مرگ 
هر که از اسلام حرفی زد به هر شهر و دیار
من ندیدم هیچ جا حتی میان گرگها
اینچنین گردد یکی در قعر جنگل سنگسار
بدتر از تاتار ها در میهن من میکشید
گله گله یا علی گویان به هر سو کینه دار
آدمی در مذهب خونین تان پایین تنه است
از لجن ها آمدید از تخم جن و تخم مار
می زنند و توی زندانهایش سر میبُرند
شرممان بادا من و تو با سکوت مرگبار
میشود روزی شما را با همان عمامه ها
بر کشند ایرانیان ای جانیان بر روی دار

مهدی یعقوبی