Thursday, June 25, 2015

این همکار رفسنجانی ساواکی بودهوضعیت انفجاری جامعه ایران و تنش هایی که در اعماق جریان دارد ، باز هم بازتابش را در جنگ و جدال گرگها یا همان بالایی ها نشان داد .  هنوز چند روزی از سخنان رفسنجانی و همسرش که سران نظام را پدر سوخته و سگان هار خطاب کرده بودند نمی گذرد که مرصاد نیوز دبیر حزب کارگزاران سازندگی را که از آقایان موسوی و کروبی در مراسم افطاری رئیس جمهور نظام ،  حمایت کرده بود به باد حمله گرفت و او را ساواکی و طرفدار فتنه  قلمداد کرد . در این رابطه اسنادی را هم این سایت امنیتی افشا کرده است .

اصولگراهای نظام سخن راندن از آزادی آقایان کروبی و موسوی را با آنکه به کلیت نظام معتقد و تنها خواهان رفرم در چارچوب این رژیم هستند « خط قرمز » نظام میخوانند و هر کسی را  که در این مورد سخنی گفته باشد با شنیع ترین واژه ها به باد حمله و دشنام میگیرند  
در این مراسم عده ای با شنیدن سخنان کرباسچی که بهشان برخورده بود ، از جلسه خارج شدند از جمله غلامرضا مصباحی که اظهار داشت :
 "آقای کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران در این جلسه میرحسین موسوی را به سید مظلوم تعبیر کرد در حالیکه اگر بنا است او سید مظلوم باشد لابد ظلم کننده به او نیز نظام است. این درحالی است که او ظلم بزرگی به نظام مرتکب شده

مرصادنیوز: دبیر حزب کارگزاران سازندگی روز گذشته در مراسم افطاری رئیس جمهور با گستاخی تمام سران فتنه براندازی نظام را مظلوم و یا به عبارتی نطام را ظالم خطاب کرد که پیشینه او از طرز تفکر و گرایشات وی کاملا قابل تشخیص است.

کرباسچی در حالی مراسم افطاری رئیس جمهور را تبدیل به حمایت از سران جنبش براندازی نظام کرد که وی به خاطر اعلام مراتب شاه دوستی خود به ساواک پیشتر ماهیت خود را نمایان کرده است.

مروری بر سابقه غلامحسین کرباسچی برای اینکه مشخص شود چه کسی در صدر و محور حزب کارگزاران سازندگی بخوانیم حزب آقای (هاشمی رفسنجانی) قرار دارد و چه تفکری بر مجموعه حاکم است می تواند مفید باشد.

آقای غلامحسین کرباسچی که به «شهردار سابق تهران» معروف است، در تعهدنامه‌اش به ساواک در تاریخ ۲۷/۹/۵۲، خود را این‌گونه معرفی می‌نماید:

«این‌جانب شیخ غلامحسین کرباسچی، فرزند محمدصادق، دانشجوی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تهران، بدین‌وسیله به‌منظور ابراز حسن نیت و صمیمیت و مراتب میهن‌پرستی و شاه‌دوستی خود، تعهد می‌نمایم از این تاریخ صمیمانه با سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) همکاری نموده و چنانچه افراد منحرف و خائن به این‌جانب مراجعه نمودند مراتب را فوراً گزارش دهم.»