Tuesday, June 30, 2015

بوسه زن و مرد لهستانی در بازی والیبال ایران و لهستاندر ایران این عمل بدترین جنایت است .
بوسه جنجالی دختر و پسر در بازی والیبال ایران و لهستان
این عکس یعنی  بوسه پیروزی زن و مرد آنهم در ملاءعام در حضور 12 هزار تماشاگر مرد  توسط نیروهای حزب الله منتشر شده است و جار و جنجالهای فراوانی را در رسانه ها به راه انداخته است .
آنها آقای روحانی را متهم به این جنایت ! کرده اند . 

بوسیدن نامحرم حرام « زنای دهان » است 
                                       الکافی 5/559