Wednesday, July 23, 2014

حکم حضور باتوان در ورزشگاه

آخوند مکارم شیرازی معروف به آیت الله شکر در مورد  سونامی بی حجابی در ایران گفته بود :  بی حجابی به جاهای رسوا و خطرناکی می رسد . باید به مردم فشار آورد  .
 خبرگزاری رسا، دوشنبه (۳۰ تیر / ۲۱ ژوئيه) از قول این آخوند مرتجع نوشت : چرا درباره مسائلی مانند تخریب جنگل‌ها به متخلفان فشار می‌آورند و برای آنها مجازات سنگین تعیین می‌کنند اما درباره برخی دیگر از موضوع‌ها از اقناع صحبت می‌کنن  .