Monday, July 07, 2014

واشنگتن پست : اشتباه فرمانده سپاه قدس ایران را در لبه پرتگاه و نابودی قرار داده است
  نویسنده واشنگتن پست  دیوید ایگنیشس  در این مقاله به قاسم سلیمانی راه و چاه را نشان میدهد و از او میخواهد که سازش را خفت و خواری محسوب نکند بلکه از آن در جهت حفظ و حراست پایه های جمهوری اسلامی استفاده کند و تاکتیک را بر استراتژی مرجح نشمار د .
این نویسنده مانند بسیاری از نویسندگان غربی رویکردها و خط و خطوط سیاسی ایران را به عوامل دست دوم و اجرایی نسبت میدهد و به عمد و با خاک پاشیدن به چشم مردم و یا غیر عمد از دست بردن به ریشه های اصلی این ماجراجویی  دوری میجوید .
خطوط اصلی سیاست خارجی ایران تنها و تنها از یک منبع طرحریزی میگردد و آن هم  کسی نیست جز خامنه ای  و مهره های درشتی مثل سلیمانی  فرمانده سپاه قدس تنها خدمتگزار و عوامل اجرایی این نقشه ها میباشند . 

این نویسنده همچنین مسبب اصلی اوضاع انفجاری منطقه و رشد تصاعدی بنیادگرایی و تروریسم اسلامی را که با حمله و هجوم  آمریکا به عراق اوج تازه ای بخود گرفته است را تنها چند اشتباه قلمداد میکند و در این مقاله مسیر حفظ منافع ایران ( جمهوری اسلامی ) و فرصت های گرانبهایی را که این فرمانده سپاه برباد داده است را یادآوری میکند .

*******
صدای آمریکا : واشنگتن پست درمقاله ای به قلم دیوید ایگنیشس به بازی باخت- باخت قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در منطقه پرداخته و می نویسد اشتباه محاسبه های سپاه قدس و فرمانده آن حالا ایران را در چشم انداز یک فاجعه و بی ثباتی قرار داده است.

نویسنده، گسترش نفوذ ایران درسوریه، لبنان وعراق با تلاشهای قاسم سلیمانی را پیش درآمد چشم انداز بی ثباتی بسیار پر خطر در مرزهای ایران می داند و می نویسد درست است که آمریکا در وضعیت بحرانهای جاری خاورمیانه دچار اشتباه هائی شده، اما اگر درست فکر کنیم ظهور داعش برای ایران با ۹۰۰ کیلومتر مرز با عراق، یک فاجعه است.

عملیات بیرحمانه سلیمانی در سوریه، لبنان و سپس عراق حالا تندروهای سنی عرب را به صحنه آورده و  این سردار با خطاهای مکرر خود فرصتهای گرانبهایی را در مسیر حفظ منافع ایران از دست داده است:

با تندروهای حکومت سوریه متحد شد و حالا آنها در عراق هم جاپای محکمی بازکرده اند.
با مشارکت میانه روها در دولت عراق مخالفت کرد و داعش حالا دارد از آن بهره برداری می کند.
نویسنده با اشاره به هاله تقدسی که با تلاش دوستانش در سپاه قدس پیرامون سلیمانی فرا گرفته، می نویسد در وضعیت تازه  سلیمانی تنها در راس محفلی از فرماندهان رقیب سپاه است و نه چیزی بیشتر.

اعلام خلافت اسلامی در عراق به اعتقاد نویسنده، از هر لحاظ برای ایران فاجعه است.  سلیمانی تلاش دارد با بسیج عراقی ها جلو داعش را بگیرد و مانع افتادن فرودگاه بغداد به دست آنها شود و حالا که می بیند ارتش عراق جلو چشمانش آب می شود از شبه نظامیان شیعه کمک می خواهد ،همان کسانی که توسط سپاه قدس او آموزش دیده اند. اما این اقدام فرقه گرایانه بازخوردی بدتر دارد و به جنگ شیعه و سنی بیشتر دامن می زند همان چیزی که داعش می خواهد.

مشکل دیگر سلیمانی به باور نویسنده واشنگتن پست،  کردستان عراق و تصمیم رهبران آن به اعلام استقلال است.  چنان کشوری احساسات ناسیونالیست کردهای ایران را تحریک خواهد کرد و به بی ثباتی ایران دامن خواهد زد و تنها راه سلیمانی برای حفظ وحدت عراق، فاصله گرفتن از دوستان شیعه و تقویت مواضع سنی ها در دولت مرکزی و طرفداران سعودی ها در عراق است یعنی بازی باخت- باخت برای سلیمانی .

تلاش سلیمانی در ایجاد جای پا در لبنان، سوریه و عراق از طریق دست نشانده ها عامل دیگر ظهور داعش بوده که هم اکنون به مرزهای ایران نزدیک می شود. این تلاش در چشم عربهای سنی منطقه یک اقدام فرقه گرایانه و در راستای بی ثبات سازی خاورمیانه تلقی شده است.

مشکل سلیمانی به نظر نویسنده آنجاست که سازش را نشانه ضعف می داند بنابراین تاکتیک را براستراتژی مقدم می دارد و همه اینها موجب شده است در گفتگوهای جاری هسته ای در وین، ایران با دست خالی بازی کند .