Friday, January 09, 2015

تصویری که خبرگزاری رسا بلافاصله حذف کرد



کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ،  آمد ابرویش را بردارد، زد چشمش را هم کور کرد . این کنفرانس که با هزینه های زیاد و تبلیغات وسیعی شروع شده بود همانطور که در عکس مشاهده میکنید به ضدش بدل شد و کاسه و کوزه ها را به سر جمهوری اسلامی ایران خراب کرد .



نماز جماعت جداگانه سنی و شیعه در کنفرانس بین المللی وحدت