Sunday, January 04, 2015

حسن روحانی در مملکت ولایت فقیه خواستار برگزاری رفراندم شد


امت همیشه در صحنه و دژمن شکن در چارچوب نظام آخوندها در حال رای دادن


این رئیس جمهور مملکت اسلامی هم نفسش از جاهای گرم بر میخیزد و سوراخ دعا را گم کرده است . آقای روحانی در نخستین همایش اقتصادی ایران حرفهایی زد که مرغ پخته را به خنده می اندازد . از اجرای اصل قانون اساسی و ماده  قانونی یا برنامه مستقیم به آراء  مردم و همه پرسی . این آخوند محترم  انگار فراموش کرده است که ما در مملکتی زندگی میکنیم که نایب امام زمان دارد یعنی در مملکتی اسلامی که اگر  رای و آراء مردم  99 درصد هم برسد در مقابل ولایت مطلقه فقیه  پشیزی ارزش ندارد و باید به زباله دانی ریخته شود .

فرایند رفراندوم و رای گیری به قول مراجع محترم ایده موذیانه و توطئه ای غربی است که استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی میخواهد در جامعه ای  که عمود خیمه نظامش روی امام زمان است تکثیر کند تا کشتی ولایت مطلقه را سوراخ و رای مردم را اگر چه هشتاد میلیون باشد بر رای یک نفر مرجح شمارد . 

خنده دار این است که اصل 99 نظارت بر برگزاری همه پرسی را به یک عده پیر و پاتال و فسیل ، یعنی شورای نگهبان واگذار کرده است و از این هم خنده دارتر در اصل 110 صدور فرمان همه پرسی جزو وظایف و اختیارات رهبر که حاکم بر جان و مال و ناموس مردم میباشد اعلام شده است یعنی نتایج همه پرسی و انتخابات از قبل مشخص شده است .

به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی، يکشنبه ۱۴ دی و در جريان يک سخنرانی در تهران گفت: « یک‌بار، سالی یک‌بار، ده سال یک‌بار، اکنون که ۳۶ سال شده‌است، یک‌بار این قانون اساسی و این اصل قانون اساسی اجرا و عمل نشده‌است . »

وی افزود که «قانون اساسی به ما می‌گوید در مسایل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای اینکه قانون در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه مستقیم به آراء عمومی مردم و همه‌پرسی گذاشته شود.» 

آقای روحانی سپس اشاره ای به فساد بی حد و حصر در مملکت اسلامی ایران کرد و با چشم و ابرو به سپاه پاسداران و حاکمیت مافیایی اش اشاره نمود که  وبلاگ خرافه به آن نمی پردازد و فقط در یک کلام میگوید کرم از خود درخت است نه شاخه و برگها ، و خانه از پای بست ویران است و این آقای رئیس جمهور برگزیده ولایت  نباید در فکر ایوان و در و پنجره هایش باشد .


قدرت واقعی مردم