Friday, January 30, 2015

پاسخ پادشاه سعودی به سخنان بی ادبانه آیت الله جنتی


این هم از بی احترامی رسانه های داخلی و آن هما بی ادبی جنتی 

در پاسخ ضمنی به سخنان آیت الله احمد جنتی  که در نماز جمعه این هفته که ابراز داشته بود  اگر وضع بدتر شود که می شود باید روزی یک وعده غذا بخوریم و یا اصلا نخوریم و همچنین تبریکی که به امت همیشه در صحنه  از بابت در گذشت ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان گفته بود .

به گزارش العربیه ، ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی فرمان پرداخت دو حقوق در این ماه را برای تمام کارمندان بخش‌های عمومی و نظامی کشور، صادر کرد.
او همچنین دستور داد که به همه دانشجویان دختر و پسر بخش‌های دولتی در داخل و خارج کشور، کمک هزینه دو ماه و همچنین به همه معلولان، کمک هزینه در ماه پرداخت شود.
ملک سلمان دستور پرداخت حقوق دو ماه به بازنشستگان را نیز صادر کرد. همچنین به بهره برداران از بیمه اجتماعی، حقوق دو ماه پرداخت می‌شود .