Monday, January 12, 2015

یک آخوند با لباس زرد در تلویزیون
  یک آخوند در برنامه زنده تلویزیونی  تحت عنوان جشن خاتم  با لباس زرد .
و اما لباس زرد چه خصوصیات دارد .

حنان بن سیر گوید : بر امام صادق ( ع ) وارد شدم ، درحالی که کفشی سیاه رنگ در پای داشتم . چون حضرت آن کفش را دید فرمود : « تو را با کفش سیاه چه کار!؟ آیا نمی دانی چه زیانی در آن است » .
عرض کردم : زیان آن چیست ؟ 
حضرت فرمود : «  نور چشم را کم کرده و ایجاد غم و غصه و اندوه می نماید و موجب ضعیف شدن قوه مردی میشود و در عین حال ، لباس ستمکاران است . بر تو باد به پوشیدن نعلین زرد رنگ ، زیرا در آن سه خصلت است » .
پرسیدم آن سه خصلت کدامند ؟
حضرت فرمود : « نور چشم را زیاد می کند . شادی آور است و قوه جماع مرد را زیاد می کند ، به علاوه پوشاک پیغمبران است » .

                                            ثواب الاعمال
پوشیدن نعلین زرد رنگ چشم را جلا میدهد و ذکر ( آلت مردانه ) را سخت میکند و غم را بر طرف می کند .
حلیه المتقین فصل یازدهم