Tuesday, February 10, 2015

مجسمه فردوسی را در آستانه انقلاب 22 بهمن آخوندها از جا کندند


در آستانه 22 بهمن جمهوری اسلامی ضد ایرانی
از مردمی که به نظامش پشت کرده اند انتقام گرفت 


زوزه کشان آمده بودند
با جراثقالها 
در پنجه هایشان طناب
و در قلب های سنگی شان نفرت 

از هزاره های خون و جنون بر گشته بودند
از زردابه و لجن
و وقتی که تیشه و کلنگ به تندیس اش میزدند 
الله و اکبر به لب داشتند 

مردم در خیابانها
 خون بابک را از شمشیرهایشان بو میکشیدند
و از خشم پای بر زمین می کوبیدند
و سرودی سرخ را زمزمه

سر بر شانه سعدی حافظ می گریست 
شاعران جامه های سیاه بتن کرده بودند
و در غرش تندرها 
ایران مشت هایش را می فشرد 
خاموش

مهدی یعقوبی


در آستانه 22 بهمن و در سی و شمشمین سالگرد پیروزی آخوندها در انقلاب که پسوند اسلامی بر آن گذاشتند ، به همت امت همیشه ساندیس خور و البته حمایت آقا ،  سمبل نبرد ایرانیان در سده ها علیه اهریمنان یعنی فردوسی بزرگ از میدان فردوسی سلماس تخریب کردند تا اشغالگران این آب و خاک بار دیگر دشمنی خود را به هر چه ایران و ایرانی ثابت کنند . 
نام میدان فردوسی شهرستان سلماس در آذربایجان غربی به میدان انقلاب تغییر نام پیدا کرده است

به گزارش وبلاگ ندای سلماس، میدان فردوسی سلماس( شهربانی فلکه سی) در سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 
 به میدان«انقلاب» تغییر نام یافت. این تغییر نام براساس مصوبه شورای اسلامی شهر سلماس انجام   شده است .آیت الله مطهری ثمره عمر آیت الله خمینی در توهین به ایران و به فردوسی نوشته است :

پرداختن به فرهنگ ایرانی زبان فارسی و شاهنامه فردوسی  خدمت است یا خیانت ؟ زنده کردن لغات فارسی باستانی ، برگشت از تعالیم قرآن است . انجمن و موسسه ای بود برای امور که با وزارت معارف و فرهنگ رابطه داشت و برای از بین بردن لغات عربی و فرهنگ اسلام نهایت سعی و کوشش را داشتند و در اداره ی فرهنگستانی که پشت مدرسه سپهسالار بود برای این موضوع مال ملت بیچاره را میخوردند و می بردند . نام قبرستان را گورستان و اجتماع را گردهمایی و جمعه را آدینه و وسائل ارتباط جمعی را رسانه های گروهی ...
اینها همه برای دور کردن مردم از لغات قرآن است برای قطع رابطه و بریدن با نهج البلاغه است . برای عدم آشنایی مردم به جمعه و جماعت است . بر داشتن « طا ء » از کلمات و به جای آن « تا ء » نهاده اند تبدیل کتابت لفظ  « طهران » به تهران روی همین زمینه است .
برای ریاضیات از جبر و حساب استدلالی و فیزیک و شیمی در نمره ی امتحانی ضریب میگذارند و برای عربی نه تنها ضریب نمی گذارند آن قدر آن را بدون اهمیت و در درجه پست می گذارند که وجود و عدمش مساوی می باشد .
قرآن فاتحه مباهات و فخریه به استخوانهای پوسیده نیاکان را خوانده است و با نزول سوره ... دیگر کدام مرد عاقلی است که به اوهام و موهومات بگرود و به نام و اعتبار پدران مرده عظام پوسیده آنها در میان قبرها خوشدل گردد .
این همه سر و صدا برای عظمت فردوسی و جشنواره و هزاره ساخت مقبره و دعوت خارجیان از تمام کشورها برای احیاء شاهنامه و تجلیل و تکریم این مرد خاسر زیان برده ی تهیدست برای چیست ؟ برای آن است که در برابر لغت قرآن و زبان عرب که زبان اسلام و زبان رسول الله است ، سی سال عمر خود را به عشق دینارهای سلطان محمود غزنوی به باد داده و شاهنامه ی افسانه ای را گرد آورده است ... تبلیغات برای فردوسی و شاهنامه ، تبلیغات علیه اسلام است . فردوسی با شاهنامه  افسانه ای خود که کتاب شعر ( یعنی تخیلات و پندارهای شاعرانه ) است خواست باطلی را در مقابل قرآن علم کند و موهومی را در برابر یقین بر سر دارد . خداوند وی را به جزای خودش در دنیا رسانید و از عاقبتش در آخرت خبر نداریم . خودش میگوید :
بسی رنج بردم در این سال سی
عجم زنده کردم بدین پارسی
چو از دست دادند گنج مرا
نبد حاصلی دسترنج مرا
ما در زمان خود هر کس را دیدیم که خواست عجم را در برابر اسلام علم کند و لغت پارسی را در برابر قرآن بنهد  با ذلت و مسکنتی عجیب جان داده است

                                         کتاب نور ملکوت قرآن 
بازسازی مجسمه فردوسی در ایتالیا 
در شهر روم میدانی زیبا وجود دارد که به نام  « فردوسی » نامگذاری شده است . در این میدان تندیسی از ابوالقاسم فردوسی با مرمر سفید  که 185 سانتیمتر ارتفاع دارد  نصب شده است . این مجسمه را استاد صدیقی ساخته است و در 20 مه سال 1958  به رم برده شد وطی مراسمی در میدان نصب شد . 
 این مجسمه بدلیل آب و هوای ایتالیا در معرض تخریب قرار گرفته بود که توسط استادان برجسته ای در دو ماه قبل باز سازی شد