Tuesday, February 17, 2015

هالو - چند دو بیتی از زوروهالو و شعرخوانی زورو 

محمد رضا عالی پیام - هالو، شاعر و طنزپرداز منتقد، با انتشار یک ویدئوی شعرخوانی نوشت: «عباس‌علی ذوالفقاری متخلص به زورو، پنج روز پیش در خانه‌اش دستگیر شد. ماموران لپ‌تاپ، دست‌نوشته‌ها، سی‌دی‌ها و کتاب‌های او را با خود بردند. حتی یک دست لباس زورو که در کلیپ بر تن او می‌بینید و یک کمربند با سگک Z را نیز بردند. جرم او علاوه بر سرودن و خواندن شعر طنز، چاپ یک جلد کتاب طنز به نام "تاریخ بی‌حقی" بوده است. وی پس از پنج روز با قید کفالت امروز آزاد شد.»

تو رفتی و از سفره ما نفت هم رفت
ما مانده ایم و سفره ای که نان ندارد
زان هاله نوری که بر گرد سرت بود
محمود الهی نور بر قبرت ببارد

یکی ساندیس یکی رانی پسنده
یکی نوشابه تحتانی پسنده
ما از نوشابه و ساندیس و رانی 
پسندیم آنچه روحانی پسنده

چه خوش گفت آن شیخ میهن پرست
چو ایران نباشد درک غزه هست
چو آش سیاست به این شوریه
سر من کف پایت ای سوریه
شعر خوانی زورو نسخه کامل - عباسعلی ذوالفقاری