Monday, February 09, 2015

خاطره ای از آیت الله خمینی که خواست بعد از مرگش تعریف کنند
 حاج احمد آقا چند روز بعد از ارتحال امام از قول مادرشان نقل می کرد :  حدود یک ماه و نیم قبل از عمل جراحی ، حضرت امام خوابی دیدند و آن خواب را برای همسرشان تعریف کردند و متذکر شدند که در زمان حیاتم راضی نیستم برای کسی تعریف کنید
وی افزود : ایشان خواب دیده بودند که فوت کرده اند و حضرت علی ایشان را غسل و کفن کردند و برایشان نماز خواندند و سپس حضرت امام را در قبر گذاشتند و از ایشان پرسیدند : « حالا راحت شدید »
امام فرمودند در سمت راستم خشتی است که ناراحتم میکند . در این موقع حضرت علی دستی به ناحیه راست امام کشیدند و ناراحتی امام رفع شد

منبع برداشتهایی از سیره امام خمینی جلد یک صفحه 301