Tuesday, February 24, 2015

آیا آیت الله خامنه ای جواب سئوالش را با این تصاویر گرفته استاین سخنان را آقای خامنه ای زمانی که حجت الاسلام بود در حوزه علمیه اظهار کرد و اکنون که آیت الله و امام و نایب امام زمان و ولایت فقیه شده است ، جوابش را با این صفهای طولانی گرفته است . شکست انقلابی که پسوند اسلام بر آن گذاشتند و میخواستند بقول خودشان حکومت « عدل علی » را در آن پیاده کنند .

صف طولانی بیمارانی که از امکان دیدن دکتر محروم اند
دومین روز از فعالیت “بیمارستان صحرایی صدوقی با ازدحام مردم محروم منطقه هشت بندی استان هرمزگان از ساعت ۴ صبح با وجود هوای بارانی همراه است .