Wednesday, August 27, 2014

مگر داعش چه کرد اینان نکردند
چرا از کربلا دائم بمویید  
عزادار امامان کو به کویید
به پیش چشمتان حمام خون است
کمی از داعش ایران بگویید

کمی از داعش عمامه بر سر
شپش در پشم و پیلش روی منبر
به روی نعش سهراب و نداها
کند هر گوشه ای از غزه عرعر

 به قتل عام مردم گشته سرمست
سر بّریده عشاق در دست
دمادم هر کران شمشیر بر کف
ستون دینشان بر روی خون است 


چرا باید که پول نفت ایران
شود در جیب یک مشتی دعاخوان
و یا خرج ضریح های طلایی
نجف تا کربلا یا خاک لبنان

تمام مملکت پر گشته ملا
به چاپیدن سحر تا شب به هر جا
شکم هاشان همه تا زیر بیضه
به لبها لحظه لحظه نام الله


سراسر خاک ما در خشکسالیست
به روی سفره ها یک لقمه نان نیست
از آن مادر که تن را میفروشد
بگوییدم گناهش گردن کیست

لجنزاری دل شبهای سردند
پی مستان به هر کویی بگردند 
به فکر سنگسار و سر بریدن
مگر داعش چه کرد اینان نکردند

  مهدی یعقوبیهویدا در بیدادگاهی محاکمه شد که قاضی آن «صادق خلخالی» بود. زمانیکه که وی خواست تا در مورد خاطرات 14 سال صداراتش صحبت کند، خلخالی وقت تنفس داد. و در همین وقت تنفس بود که هادی غفاری در راهروی دادگاه، او را با شلیک گلوله های تفنگ کمری اش از پای در آورد


کشتار زندانیان سیاسی در سال 67
به صلیب کشیدن الله قلی یکی از مبارزینی که با رژیم جمهوری اسلامی به همراه همراهانش جان باخت
زنان تن فروش شهرنو را زنده زنده آتش زدند و به خاکستر بدل کردند
عکس را به علت صحنه دردناک حذف کردم

عکسی بجا مانده از کشتار زندانیان سیاسی در سال 67
دو جوان به جرم همجنس گرایی اعدام می شوند
کشتار قارنا کردستانسردار احمدی مقدم اعتراف کرده که سرباز نیروی انتظامی با دنده عقب از روی یکی از شهروندان رد شده است
شهرام (عباس) فرج زاده طارانی، شبنم سهرابی و شاهرخ رحمانی سه شهروندی بودند که ماشین نیروی انتظامی از روی آنان عبور کرد و کشته شدند اما تا امروز کسی مسئولیت این قتل را برعهده نگرفته بود

ندا آقا سلطان که مورد اصابت گلوله های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار گرفت

داعش در ایران
مجسمه اسب آرش در میدانی در ساری که جرم هویت و رنگ و بوی ایرانی نابودش کردند 
داعش در ایران
مجسمه فردوسی در محوطه دانشگاه