Friday, August 29, 2014

دختر نیمه برهنه در کشور مسلمان نشین ترکیه در حال دعا


مراسم دعا در افتتاحیه مرکز تجاری در ترکیه

  خدایا بخصوص دعای آن بانوی باحجاب سیاهپوش را از طرف « خرافه » مستجاب کن 


شرمنده بقیه الله

یکی از سایت های رژیم با پوشاندن حجاب اسلامی به تن و بدن این بانوان  به دروغ نوشته است 

در این عکس مراسم افتتاح یک دیسکو دیده می شود که زنان و مردان به اصطلاح مسلمان – مورد پسند آمریکا و اسرائیل – ایستاده اند و برای موفقیت این دیسکو دعا می کنند و قرآن می خوانند .