Wednesday, August 13, 2014

مملکت اسلامی ایران غرق در پورنوگرافی شده استبه گزارش دیگربان، ابراهیم فیاض نتیجه افزایش طلاق در ایران را غرق شدن مردان در «پورنوگرافی» دانسته و گفته در حال حاضر زنان نیز به تماشای فیلم‌های «پورنو» گرایش پیدا کرده‌اند.

این استاد محافظه‌کار دانشگاه از گسترش روابط جنسی گروهی در ایران اسلامی نیز اظهار تاسف کرده است .در مملکت ما همگان در پی سکسند
از پیر و جوان خرد و کلان در پی سکسند
له له زده با دیدن عکس رخ یک زن
در کوچه و پسکوچه روان در پی سکسند
مشدی حسن و خواجه نقی با دو سه زن باز
دنبال زنان دگران در پی سکسند
سر تا سر قم گشته همه مرکز فحشا
هر گوشه و هر کوی و کران در پی سکسند
آیات عظام عاشق پایین تنه هایند
با ریش حنا بسته شان در پی سکسند
انبوه احادیث بجز زیر شکم نیست
از چشم و دهان تا به زبان در پی سکسند
دور حرم شاه خراسان به شب و روز
طلاب جوان صیغه کنان در پی سکسند
با دختر ده ساله به شب زیر لحافند
هنگام نماز و به اذان در پی سکسند
ناموس و شرف گشته همه واژن زنها
رمال و دعا خوان و فلان در پی سکسند
آیات خدا بر لب و با یارب و یارب
با بیضه اسلام دوان در پی سکسند
مردی همه شد آلت مردانه و مردان
پر توش و توان با دل و جان در پی سکسند

در مملکت ما همگان در پی سکسند
هر کوی و کران خرد و کلان در پی سکسند
 

 « مهدی یعقوبی »

آمار جستجو کنندگان واژه سکس در گوگل

ما رکورد زدیم


توجه کنید که کلمه مربوطه در ایران فیلتر شده است ، حسابش را بکنید اگر یک روز این فیلتر بر داشته شود آمار چنان بصورت نجومی بالا خواهد رفت که هرگز امتی در جهان به گرد پای مملکت اسلامی نخواهد رسید .
و صد البته این مقام بدون زحمات بیدریغ و شبانه روزی علمای اعلام و آخوندهای مفتخوار هرگز بدست آوردنی نبود و الحق باید « مدال طلای سرچ سکس در جهان  » را به گردن آنها انداخت که امت اسلامی ما را در این مدت کوتاه به چنان درجه رفیع و دست نایافتنی رسانده اند
 

 آمار شگفت آور گوگل از سرچ کلمات "سکس "ایران آنهم با فیلتر
از نظر واشنگتن پست

washingtonpost
Here's how Iran censors the Internet