Wednesday, August 13, 2014

مملکت اسلامی ایران غرق در پورنوگرافی شده است



به گزارش دیگربان، ابراهیم فیاض نتیجه افزایش طلاق در ایران را غرق شدن مردان در «پورنوگرافی» دانسته و گفته در حال حاضر زنان نیز به تماشای فیلم‌های «پورنو» گرایش پیدا کرده‌اند.

این استاد محافظه‌کار دانشگاه از گسترش روابط جنسی گروهی در ایران اسلامی نیز اظهار تاسف کرده است .



در مملکت ما همگان در پی سکسند
از پیر و جوان خرد و کلان در پی سکسند
له له زده با دیدن عکس رخ یک زن
در کوچه و پسکوچه روان در پی سکسند
مشدی حسن و خواجه نقی با دو سه زن باز
دنبال زنان دگران در پی سکسند
سر تا سر قم گشته همه مرکز فحشا
هر گوشه و هر کوی و کران در پی سکسند
آیات عظام عاشق پایین تنه هایند
با ریش حنا بسته شان در پی سکسند
انبوه احادیث بجز زیر شکم نیست
از چشم و دهان تا به زبان در پی سکسند
دور حرم شاه خراسان به شب و روز
طلاب جوان صیغه کنان در پی سکسند
با دختر ده ساله به شب زیر لحافند
هنگام نماز و به اذان در پی سکسند
ناموس و شرف گشته همه واژن زنها
رمال و دعا خوان و فلان در پی سکسند
آیات خدا بر لب و با یارب و یارب
با بیضه اسلام دوان در پی سکسند
مردی همه شد آلت مردانه و مردان
پر توش و توان با دل و جان در پی سکسند

در مملکت ما همگان در پی سکسند
هر کوی و کران خرد و کلان در پی سکسند
 

 « مهدی یعقوبی »

آمار جستجو کنندگان واژه سکس در گوگل

ما رکورد زدیم


توجه کنید که کلمه مربوطه در ایران فیلتر شده است ، حسابش را بکنید اگر یک روز این فیلتر بر داشته شود آمار چنان بصورت نجومی بالا خواهد رفت که هرگز امتی در جهان به گرد پای مملکت اسلامی نخواهد رسید .
و صد البته این مقام بدون زحمات بیدریغ و شبانه روزی علمای اعلام و آخوندهای مفتخوار هرگز بدست آوردنی نبود و الحق باید « مدال طلای سرچ سکس در جهان  » را به گردن آنها انداخت که امت اسلامی ما را در این مدت کوتاه به چنان درجه رفیع و دست نایافتنی رسانده اند
 

 آمار شگفت آور گوگل از سرچ کلمات "سکس "ایران آنهم با فیلتر
از نظر واشنگتن پست

washingtonpost
Here's how Iran censors the Internet