Thursday, June 12, 2014

داعش نشستن زنان روی صندلی و شلوار جين و شانه زدن را برای مردان ممنوع کرد
 ایرنا : گروه تکفيری داعش با عنوان دولت اسلامی عراق و شام که توسط کشورهای غربی و عربی حامی گروههای تروريستی ضدسوری تجهيز و مسلح شده است، ممنوعيت های زيادی را بر مردم مناطق زير نفوذ خود اعمال می کند.

اين گروه وابسته به القاعده هر چند در عراق و با ادعای مبارزه با آمريکا شکل گرفت، اما با کسب حمايت کشورهای غربی عربی ضد سوری و دريافت ميليون ها دلار پول و تسليحات، عليه نظام سوريه وارد جنگ شد.
داعش به دليل کشتار مردم طرفدار دولت سوريه و همچنين نظاميان اين کشور بويژه سربريدن و سوزندان سرها در آتش، خشن ترين گروه تروريستی تکفيری مورد حمايت کشورهای عربی غربی ضدسوری شناخته می شوند.

بيشتر اعضای اين گروه و همچنين ديگر گروه تکفيری جبهه النصره مزدوران جنگی خارجی از کشورهای عربی و حتی اروپايی به ويژه فرانسه و آلمان هستند.

داعش که به تازگی شهر موصل عراق را اشغال کرده است در مناطق تحت نفوذ خود، مجازات های شديدی مانند سربريدن برای ناديده گرفتن دستورات خود اجرا می کند که سبب شده بسياری از مردم مناطق تحت سلطه مجبور شوند فقط برای انجام موارد ضروری از خانه خارج شوند که بيشتر شامل مردان می شود.

شهر رقه در سوريه از جمله مناطق تحت اشغال گروه تکفيری داعش است که به گزارش شبکه الميادين مردم مجبورند محدوديت های زيادی از جمله موارد زير را تحمل کنند.

۱ - پوشيدن شلوار جين (برای زنان)
۲ - پوشيدن شلوار جين توسط مردان کمر باريک
۳ - کوتاه کردن مو
۴ - نمايش لباس های زنانه در ويترين
۵ - کار کردن مردان در فروشگاه لباس زنانه
۶ - ورود مردان به مغازه های لباس خياطی زنانه
۷ - تبليغ آرايشگاه های زنانه
۸ - مراجعه زنان به پزشک مرد
۹ - شانه کردن موی سر و صورت (برای مردان)
۱۰ - کشيدن سيگار و قليان
۱۱ - نشستن زنان روی صندلی