Sunday, June 22, 2014

عکسهای سانسور شده از بازی ایران و آرژانتین در رسانه های حکومتی


این زنان شجاع همه جا هستند ، اینهمه فتواها علیه زن ایرانی ثمری نداشت و ندارد . آنها سرکوب شدنی نیستند
پرچم شیر و خورشید
 
حتی یک زن با حجاب در بازیهای تیم ملی فوتبال ایران با آرژانتین و نیجریه دیده نشده است

زن ایرانی از حجاب اجباری بیزار است
عده ای بازی ایران و آرژانتین را بیرون ورزشگاه یا در سواحل دریا تماشا کردند 

پوشش اختیاری بدیهی ترین حق زن ایرانی است
خدا حافظ روسری خدا حافظ توسری

زن سرکوب شده ایرانی در بیرون از مرزها هیچ رنگ و بویی با فرهنگی که آخوندها در داخل ایران ترویج میکنند ندارد .

دیدید اینهمه زنان شجاع ایرانی در میان کافران از خدا بیخبر در برزیل به ورژشگاه رفتند و آب از آب تکان نخورد
مردم ایران از  360 روز گریه و عزاداری در حاکمیت آخوندهای مفتخوار خسته شده اند ، خنده  و رقص و شادی برای آنها از نان شب هم واجب تر است

آخوند های فاسد این زنان را .... می نامند ، چرا که زن را یک برده جنسی میدانند

شادی آرژانتینی ها بعد از گل پیروزی


من زن ایرانیم جوشیده از شعر و شراب
خم نخواهد شد سرم هرگز به قانون حجاب

شادی یک دختر بی حجاب در ایران
بعد از بازی خوب ایران مقابل آرژانتین