Sunday, June 08, 2014

چند عکس از نخستین محیط بان زن در ایران «لیلا مهرجو»  نخستین محیط بان زن  در بخش طارم سفلی استان قزوین

عکس از وبلاگ محیط بان

لیلا مهرجو : عاجزانه خواهش می کنم با حیات وحش مهربان باشید
به محیط زیست اهمیت دهید چون بی اهمیتی به آن صدمه به محیط زندگی خودتان است