Friday, June 20, 2014

افتتاح اولین مسجد با مناره در دانمارکبعد از جار و جنجال  و بحث و فحص های فراوان ، اولین مسجد با مناره در زمینی به مساحت 6700 متر مربع و به هزینه 20 میلیون یورو از سوی قطر در دانمارک افتتاح شد . به گزارش یورو نیوز در افتتاح این مسجد هیچ یک از مقامات دانمارکی شرکت نداشتند .

انتشار کاریکاتوری از کورت وستر گارد دانمارکی در سال 2006 از حضرت محمد  باعث خشم بسیاری از مسلمانان در جهان شد و تروریست ها طرح و نقشه های فراوانی برای قتل او کشیدند و همچنین یک میلیون دلار جایزه برای سرش تعیین کردند .
یکبار هم فردی که گفته شده بود عضو گروه الشباب سومالی  است با شکستن شیشه وارد خانه اش شد و با تبر او را تهدید به کشتن کرد که این کاریکاتوریست با فشار دادن دکمه خطر ، پلیس را آگاه ساخت و دقایقی بعد پلیس با تیراندازی وارد خانه شد و در حالی که او مجروح شده بود دستگیرش کردند .
 
امیدوارم کشورهای اسلامی نظیر ایران بردباری و شکیبایی و آزادمنشی را از غرب کافر بیاموزند . در جمهوری اسلامی اقلیت های مذهبی از سنی گرفته تا مسیحی و بهایی  بشدت سرکوب میشوند و حتی به قبرستانهای آنها هم رحم نمی کنند و آنها را ویران میسازند .

 کاریکاتوریست دانمارکی که مسلمانانان افراطی یک میلیون
دلار جایزه برای سر او تعیین کردند .