Monday, June 02, 2014

دختر بروس ویلیس برهنه در خیابان
در خبرها آمده که اسکات ویلیس دختر بروس ویلیس و دمی مور دو بازیگر معروف هالیوود برهنه در خیابانهای مانهاتن ظاهر شدند . 
 آنها  در اعتراض به سایت اینستاگرام که به سانسور و حذف تصاویر زنان برهنه و همچنین زنانی که پستانهای خود را برای درمان بیماری سرطان مورد عمل جراحی قرار دادند به این عمل مبادرت ورزیدند .
پخش این تصاویر جار و جنجال و بحث های زیادی در شبکه اینترنت بر انگیخته است .