Monday, June 09, 2014

حجت الاسلام علی جعفری مسیح علی نژاد را فاحشه نامید

از آخوندهای مفتخوار و لات و لوت ادبیاتی بهتر از این نباید انتظار داشت . ادبیاتی که در لجنزار ولایت فقیه زاده شده است و در کثافت و نجاساتکده ای به نام حوزه های علمیه نشو و نمو کرده است .

به گزار کلمه نشریه نزدیک به طیف مصباح یزدی که متعلق به حمید رسایی نماینده تندروی مجلس است و به تازگی از توقیف درآمده، در شماره امروز خود مسیح علی نژاد را با تیتر بزرگ، “فاحشه” خطاب کرد.

این مطلب که با عکس و نام یک فرد ملبس به لباس روحانیت به نام “حجت الاسلام علی جعفری” منتشر شده، به نقل نوشته های هتاکانه یک مجری تلویزیون به نام “وحید یامین پور” پرداخته و در آن با زبانی به شدت غیر دینی و غیر اخلاقی، تهمت های ناروایی علیه مسیح علی نژاد بر روی کاغذ آمده است.

رسایی در نشریه خود به این مقدار فحاشی هم راضی نشده و علاوه بر توصیف تهمت زنی یامین پور به عنوان یک “حرکت انقلابی”، در تیتر مطلب نیز بی شرمانه آورده است: “رهبر کمپین کشف حجاب، «فاحشه» از آب درآمد