Monday, June 16, 2014

توزیع شب نامه در مجلس شورای اسلامی علیه آخوند روحانیگزارشات حاکی از آن است که جنگ باندهای افسار گسیخته رژیم ولایی دوباره با پخش شب نامه هایی علیه آخوند حسن روحانی ( کلیدی شکسته در قفل  )  در مجلس شورای اسلامی بالا گرفته است .
روز یکشنبه نشریه ای تحت عنوان کلید سیاست به راه امام با لوگوی بنفش منتشر شده است که در آن به سیاست های روحانی در عرصه های مختلف انتقادهای تند و تیز شده است . منبع مالی این نشریه که در مجلس توزیع شده است ،عطاء الله حكيمي نماينده اصولگرايان شهرستان رودبار و از منتقدين حسن روحاني و اصلاح‌طلبان است .

 کلید شکسته در قفل در سیاست های روحانی