Sunday, June 29, 2014

خامنه ای حکم میر حسین موسوی و کروبی اعدام است
خامنه ای چهره عریان خود را در دیدار با « فراکسیون شاهد » مجلس نمایان ساخت و نشان داد که نه تنها دست کمی از خمینی در کشتن مخالفان حتی خودی ندارد بلکه وقتی ماسک از چهره بر میدارد از او نیز درنده تر خواهد شد  و در راستای حفظ  پایه های لرزان حکومت اسلامی به هر جنایتی دست خواهد زد ، همانگونه که در سوریه دست در دست سفاک ترین دیکتاتور خون آشام بشار اسد خون هزاران هزار مردم بیگناه را ریخته است .
سیدعلی خامنه ای در این دیدار که سه هفته پیش صورت گرفت اظهار داشت که جرم مبارزه مسالمت آمیز و شعار رای من کو در این نظام حداقل  تیرباران و اعدام است و با این سخنان  دهان علی مطهری را که خواهان رفع حصر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی بود گل گرفت .
این سفاک عمامه بر سر که خود را نایب امام زمان  قلمداد میکند با توپ و تشر به مطهری که در حضورش گفته بود :  نظر من و بسیاری از افراد، ادامه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی به نفع کشور و انقلاب نیست و ضرورتی ندارد . اگر یکی از این دو در این حال از دنیا برود، مساله به صورت یک غده چرکین برای جمهوری اسلامی باقی می‌ماند."  گفت :
«جرم اینها بزرگ است و اگر امام بودند شدیدتر برخورد می‌کردند اگر اینها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به  
 اینها ملاطفت کرده‌ایم »
 
خودتان میتوانید حدس بزنید وقتی که جرم های سبک مخالفان در این نظام اعدام  و تیرباران است جرم های سنگین حکمشان چیست .